Včera jsme Vám přichystaly 1. díl našeho EET seriálu, včera na téma EET je tady, aktuální informace a akutální termíny. Dnes bychom Vám chtěly přiblížit proč bude EET zavedeno a jak se na to díváme v JVL.

Co říká stát a jak to vidíme my:

Naši zákonodárci se ohánějí poměrně zásadním faktem, který vyplývá z již známé nekalé činnosti některých podnikatelů, kterým je krácení daňové povinnosti. Je pravdou, že nevykázané příjmy činí částku blížící se 200 stům mld. Kč, což je více než dvojnásobek schodku státního rozpočtu České republiky. To je sice pravda, nicméně my si klademe otázku, jestli ty velké ryby, o kterých všichni ví, zůstanou stále ve svých či cizích rybnících nebo zda dojde i na tyto žraloky. Protože – řekněme si to upřímně – ty malé rybičky rozhodně netvoří to ohromné číslo, které je vykazováno. Otázkou tedy je, zda to bude opravdu pomoc či pouhá administrativní zátěž a velká částka výdajů, která právě těm malým rybkám přidělá spoustu vrásek na už tak malých ploutvích.

Dalším pro nás opravdu velmi humorným důvodem je nedostatek informací pro finanční správu. Vzhledem ke kontrolnímu hlášení (a jemu podobným vychytávkám), které bylo v nedávné době zavedené pro veškeré plátce DPH, považujeme tento důvod spíše za „krycí výmluvu“, než-li skutečný důvod, který by nabádal k hlubšímu zamyšlení. Nicméně je pravdou, že EET může mít v určitých odvětvích i svá pozitiva, jako například zamezení práce načerno, snad větší příděl peněz do státního rozpočtu (to uvidíme za pár let) a s tím související zvyšování platů státních zaměstnanců (což už pro podnikatelský svět pozitivní není).

Zítra pokračování – téma EET – Kdo a jaké tržby bude evidovat?

Za JVL Lucie Műllerová

Zdroj: www.etrzby.cz