Změny ve způsobu podávání DPH se blíží

Jak už jsme Vás dříve informovaly, od roku 2016 přijdou změny ve způsobu podávání DPH. To znamená, že dochází pro plátce DPH k nové povinnosti týkající se způsobu podávání daňového přiznání formou tzv. kontrolního hlášení. Kontrolní hlášení je založeno na...