Nyní můžeme přejít k tomu, kdo a jaké tržby bude evidovat. V tomto ohledu je to poměrně jednoduché, protože stačí být fyzickou či právnickou osobou, která je poplatníkem daně z příjmu a které plynou evidované tržby. Pak už spadáte do kategorie osob, které své tržby musí evidovat. Komplikovanější situace nastává ve chvíli, kdy se má určit, která tržba je ze zákona tou evidovanou a která nikoliv. Evidovaná tržba totiž musí splňovat formální náležitosti a zároveň také zakládat rozhodný příjem. 

Velmi stručně k formálním náležitostem – jedná se o platbu, která je provedena dostupnými a běžně používanými způsoby platby. Pokud používáte inkaso či převody z účtu na účet, nemusíte tyto tržby evidovat. POZOR na to, že i v případě, že vystavíte fakturu, která je určena k bezhotovostnímu zaplacení a váš odběratel ji uhradí jiným způsobem, musíte ji také evidovat.

Tak a co je tedy rozhodným příjmem? Opět velmi stručně, jedná se o příjem, který plyne z podnikání a je předmětem daně z příjmu, není to ojedinělý příjem, nepodléhá srážkové dani.

Na tomto místě bychom také měly podotknout, že samozřejmě příjmy státu a některých státních organizací NEJSOU evidovanými tržbami. Máme takový dojem, že jsme opět právě v tom cizím rybníku s velkými rybami.

Pokud byste si nevěděli rady, kdo a jaké tržby bude evidovat, zda Vy či Vaše tržby jsou evidovanými tržbami, můžete o pomoc požádat příslušné finanční úřady, jejichž pracovníci určitě budou kvalitně a včas tímto směrem vyškoleni – tedy alespoň doufáme…. (pozor na správní poplatky a také na lhůtu pro vyřízení žádosti). Nebo se obraťte rovnou na nás – rády a ochotně Vám pomůžeme.

Zítra pokračování – téma EET – A co to vlastně je ta elektronická evidence tržeb?

Za JVL finance Lucie Műllerová

Zdroje:

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-112.htm

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-113.htm