Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. od roku 2015 projde novelou, kterou v červenci 2014 podepsal prezident České republiky Miloš Zeman. Díky této novele bude aktivně podpořeno agenturní zaměstnávání OZP tedy osob se zdravotním postižením.

Od roku 2015, díky novele zákona o zaměstnanosti, bude možné agenturní zaměstnávání OZP. Pracovní agentury budou mít například možnost OZP přidělovat k pracovním činnostem pro své klienty. Novela zákona o zaměstnanosti také počítá se znovuobnovením pojmu osoby se zdravotním znevýhodněním, která byla doposud z české legislativy odebrána. Tyto změny umožní lépe začlenit OZP do běžného pracovního procesu a usnadní jim tak vstup na trh práce. Novela zákona ovšem přísně dbá na to, aby agentury práce nemohli započítávat dočasně přidělované zaměstnance do celkového počtu zaměstnanců, ze kterého se počítá výše povinného podílu. Stejně tak nebude možné, aby agentury využívali agenturní zaměstnance pro dosažení více než 50% počtu OZP, protože v tomto případě by se agentura stala poskytovatelem náhradního plnění, z čehož by jí plynuly značné finanční úspory. Zaměstnavatelé, kteří budou zaměstnávat zdravotně znevýhodněnou osobu, mohou požádat o dotaci na mzdu do výše 5000 Kč. Také budou mít nárok na další příspěvky. Tyto kroky velmi výrazně usnadní zdravotně limitovaným osobám možnost získat a udržet si práci.

Zdroj:http://www.personalfabric.cz