Není účetní (TA-Žena) jako účetní (TEN-Muž)

To, že kvalita není účetní jako účetní je různá, už poznalo na stavu svého konta mnoho podnikatelů – hlavně díky následným postihům různými úřady za neplnění, chyby, nedostatky, zpoždění a další neplechy způsobené účetními všech možných druhů a typů. Účetní lze s...

Mateřská a rodičovská dovolená v roce 2016

Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu a trvá 28 týdnů. (V případě  předčasného porodu vám náleží mateřská dovolená ode dne porodu do uplynutí 28 týdnů. V případně narození dvojčátek a více dětí máte nárok na 37 týdnů mateřské...

Genderové pojmy v účetnictví a daních

Vážení přátelé, tak jsem se dnes dopoledne hluboce ponořila do odborné literatury ohledně dceřiných a mateřských společností a vztahů mezi nimi, až jsem zjistila, že vůbec nevnímám odbornou stránku věci, ale řeším genderové pojmy v účetnictví a daních a přemýšlím nad...