Co je to společenská odpovědnost firem neboli CSR? Tuto otázku slýcháme velmi často. Stále se nás ptáte, co tahle zkratka vlastně znamená a co si pod celým tím pojmem vlastně představit?

Možná to zní příliš komplikovaně, ale společenská odpovědnost je v podstatě něco, co by měl mít každý člověk ve svém nitru, v sobě samém a v rámci svého podnikání toto chování pouze rozvíjet tím správným směrem. Společensky odpovědným se člověk nestává sám od sebe, ale stává se jím v průběhu svého života, díky lidem, situacím a okolnostem, které ho obklopují a formují.

Dovolte nám v následujících řádcích koncept CSR více přiblížit a třeba vás také nasměrovat tím správným směrem.

Společenská odpovědnost firem neboli CSR (Corporate Social Responsibility) funguje na dobrovolné bázi firem, které se zavazují, že se budou chovat odpovědně ve svých podnikatelských aktivitách k prostředí, ve kterém působí. CSR vyžaduje po firmě či podnikateli zásadní změnu: z typického cíle  soustředit se pouze na maximalizaci zisku zacílit své chování a procesy na tzv. 3P – People, Profit, Planet. Každá firma hlásící se ke společenské odpovědnosti si uvědomuje, že její činnosti mají širší dopad na společnost jako celek a také, že její chování bude odrazem toho, jak se společnost bude dále rozvíjet.

Každá společensky odpovědná firma tedy  dbá na dodržování etických principů, vytváří dlouhodobá a férová partnerství, dbá a pečuje o kvalitu a spokojenost svých zaměstnanců, snaží se rozvíjet a podporovat regiony, ve kterých provádí svou podnikatelskou činnost a také pečuje o životní prostředí využíváním šetrných prostředků či postupů. Všechny společnosti, které aktivně řídí dopad svých ekonomických, sociálních a environmentálních aktivit získávají možnosti a příležitosti, jak se co nejvíce odlišit od konkurence, jak se stát vzorem pro ostatní firmyvyhledávaným obchodním partnerema v neposlední řadě vyhledávaným zaměstnavatelem.

V zahraničí je společenská odpovědnost firem neboli CSR běžnou praxí a to nejen u nadnárodních společností, ale v dnešní době již i malých a středních podniků. Už i v ČR je řada firem, pro něž se CSR stalo běžnou součástí jejich podnikatelských aktivit (větší nezávislost na zdrojích a energiích, recyklace odpadu, snaha o zlepšování života lidí a zainteresovaných komunit, podpora fair trade obchodníků, vytváření parnterství s vysokými školami atp.), byť u malých a středních podniků se jedná spíše o neformální aktivity (navazování férových obchodních vztahů, nezatěžování životního prostředí, snaha o vytváření vynikajících pracovních podmínek pro zaměstnance – pravidelné přestávky v práci, motivační program pro zaměstnance atp.).

Shrnutí: Jak by tedy měla vypadat společensky odpovědná firma? Je to taková firma, které není lhostejné prostředí, ve kterém působí, její odpovědné chování je zcela přirozené, staví na pevných základech a jde příkladem ostatním. 

V tomto článku jsme Vás tedy seznámily se samotnou podstatou CSR. O tom jak na to a jak Vám s tím můžeme pomoci my, Vás budeme co nejdříve informovat v dalším článku.

Do dalšího roku je vhodné správné a hlavně splnitelné předsevzetí – Co takhle právě CSR?

Krásný nový rok 2016 Vám za JVL přeje,

Lucie Műllerová