Tuto otázku slýcháme velmi často. Stále se nás ptáte, co tahle zkratka vlastně znamená a co si pod celým tím pojmem vlastně představit?

Možná to zní příliš komplikovaně, ale společenská odpovědnost je v podstatě něco, co by měl mít každý člověk ve svém nitru, v sobě samém a v rámci svého podnikání toto chování pouze rozvíjet tím správným směrem. Společensky odpovědným se člověk nestává sám od sebe, ale stává se jím v průběhu svého života, díky lidem, situacím a okolnostem, které ho obklopují a formují.

Dovolte nám v následujících řádcích koncept CSR více přiblížit a třeba vás také nasměrovat tím správným směrem 🙂

CSR neboli Corporate Social Responsibility funguje na dobrovolné bázi firem, které se zavazují, že se budou chovat odpovědně ve svých podnikatelských aktivitách k prostředí, ve kterém působí. CSR vyžaduje po firmě či podnikateli zásadní změnu: z typického cíle  soustředit se pouze na maximalizaci zisku zacílit své chování a procesy na tzv. 3P – People, Profit, Planet. Každá firma hlásící se ke společenské odpovědnosti si uvědomuje, že její činnosti mají širší dopad na společnost jako celek a také, že její chování bude odrazem toho, jak se společnost bude dále rozvíjet.

Každá společensky odpovědná firma tedy  dbá na dodržování etických principů, vytváří dlouhodobá a férová partnerství, dbá a pečuje o kvalitu a spokojenost svých zaměstnanců, snaží se rozvíjet a podporovat regiony, ve kterých provádí svou podnikatelskou činnost a také pečuje o životní prostředí využíváním šetrných prostředků či postupů. Všechny společnosti, které aktivně řídí dopad svých ekonomických, sociálních a environmentálních aktivit získávají možnosti a příležitosti, jak se co nejvíce odlišit od konkurence, jak se stát vzorem pro ostatní firmyvyhledávaným obchodním partnerema v neposlední řadě vyhledávaným zaměstnavatelem.

V zahraničí je CSR běžnou praxí a to nejen u nadnárodních společností, ale v dnešní době již i malých a středních podniků. Už i v ČR je řada firem, pro něž se CSR stalo běžnou součástí jejich podnikatelských aktivit (větší nezávislost na zdrojích a energiích, recyklace odpadu, snaha o zlepšování života lidí a zainteresovaných komunit, podpora fair trade obchodníků, vytváření parnterství s vysokými školami atp.), byť u malých a středních podniků se jedná spíše o neformální aktivity (navazování férových obchodních vztahů, nezatěžování životního prostředí, snaha o vytváření vynikajících pracovních podmínek pro zaměstnance – pravidelné přestávky v práci, motivační program pro zaměstnance atp.).

Shrnutí: Jak by tedy měla vypadat společensky odpovědná firma? Je to taková firma, které není lhostejné prostředí, ve kterém působí, její odpovědné chování je zcela přirozené, staví na pevných základech a jde příkladem ostatním. 

V tomto článku jsme Vás tedy seznámily se samotnou podstatou CSR. O tom jak na to a jak Vám s tím můžeme pomoci my, Vás budeme co nejdříve informovat v dalším článku.

Do dalšího roku je vhodné správné a hlavně splnitelné předsevzetí – Co takhle právě CSR?

Krásný nový rok 2016 Vám za JVL přeje,

Lucie Műllerová