‼️Od dnešního dne až do 21.1.2021 do půlnoci, můžete žádat o příspěvek na úhradu nájemného.‼️

❓Kdo může žádat a jaké jsou podmínky?
💡podnikatelé, kteří kvůli krizovým opatřením museli uzavřít své provozovny
💡rozhodné období 07-09/2020
💡výše podpory je 50% nájemného za rozhodné období
💡není třeba sleva nájemného od pronajímatele ‼️
💡maximální výše podpory je 10 mil.Kč na všechny provozovny 1 žadatele
💡pokud jste žádali v rámci první výzvy, můžete žádat i nyní, a to bez další registrace
💡před podáním žádosti musíte mít uhrazeno alespoň 50% nájemného
❓Jak žádat?
💡on-line portál AIS MPO

V rámci 1.výzvy se nám podařilo pomoci několika našim klientům a podporu jim vyžádat, pokud nevíte, jak na to, tak #jvlfinance je tu pro vás!