Víte, že…..
Bezúročná půjčka od zaměstnavatele pro zaměstnance nemá na zaměstnance žádný daňový dopad?
Hranice pro zdanění je 300.000,- Kč. Pokud půjčka převýší tuto částku, musí vždy na konci roku zaměstnavatel vypočítat obvyklý úrok za daný rok z částky převyšující 300.000,- Kč a tento prospěch přičíst zaměstnanci do základu daně nejpozději při zúčtování mzdy za prosinec.
Pokud je částka půjčky do 300 000 Kč, skutečně nemá žádný negativní dopad.