💡Víte že..💡

..vrámci podpory nejen elektromobility, ale ekologie všeobecně, jsou od silniční daně osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo i vozidla pro dopravu nákladů s maximální povolenou hmotností do 12 tun, která mají:
✅elektrický pohon
✅hybridní pohon, který kombinuje spalovací motor a elektromotor
✅používají jako palivo zkapalněný ropný plyn (LPG) nebo stlačený zemní plyn (CNG)
✅nebo vozidla s motorem, který spaluje benzín a ethanol 85

Takže pokud pro své podnikání užíváte elektromobil nebo jezdíte na CNG, či LPG, můžete a silniční dani ušetřit! 🙏