Vážení přátelé, tak jsem se dnes dopoledne hluboce ponořila do odborné literatury ohledně dceřiných a mateřských společností a vztahů mezi nimi, až jsem zjistila, že vůbec nevnímám odbornou stránku věci, ale řeším genderové pojmy v účetnictví a daních a přemýšlím nad následující otázkou:

Co mají společného pojmy: dcera – dceřiná společnost, matka – mateřská společnost, firma, účetní jednotka, daň?

A oproti tomu: finanční úřad, kontrolní orgán, předpis, zákon, výběrčí daní, účetní standard?

Nějak se mi v souvislosti s tím hned vynořily myšlenky na slova feminismus, genderový postoj, nadřazení a podřízení apod. Vidíte to také?  TA x TEN, ženský x mužský rod!

Čeština je krásný jazyk, ale tak nějak nevím, zda je mužským rodem záměrně či náhodou označeno to, co je nadřízené a musí být respektováno a dodržováno… A ženský rod v této oblasti je určen pro to, co je ve společenské a podnikatelské hierarchii podřízenou jednotkou, která se musí nadřízení podrobit…..?

Nepodezírejte mě, prosím, z feminismu, k tomuto hnutí mám opravdu daleko. Proto jsem se nevzdala a četla odbornou literaturu dál, až jsem našla:

Finanční správa x podvod, tunel, trestný čin, rozsudek 🙂

Hurá! Není to tedy tak strašné, jak jsem si myslela, účetně-daňové podnikatelské feministické hnutí prozatím nechávám „u ledu“ a vrátím se zpět k odborné stránce věci! A co mě napadá dále? Otevřu si pro vás, milí přátelé i přítelkyně, malé vzdělávací okénko pojmů pro nedaňaře a neúčtaře či nedaňařky a neúčtařky (musíte při pohledu na poslední napsaná slova uznat, že čeština je fakt úchvatná! ). Pokusím se více či méně pravidelně na našich webových stránkách a FB vysvětlovat jednoduše pojmy, a to nejen genderové pojmy v účetnictví a daních, které jsou profi ekonomům jasné, ale i podnikatelé by si pod nimi rádi představili to, co je opravdu podstatou. Snad se mi to povede a pokud byste měli nápad, dotaz či jste si nebyli nějakým zajímavým pojmem jisti, napište mi na [email protected] J

Těším se na vás všechny, ať jste TEN či TA!

VM