Víte, že…
…Velká Británie je od 1.1.2021 z pohledu DPH třetí zemí?
Po ukončení přechodného období tímto dnem vystoupila Velká Británie z Evropské Unie a stala se z pohledu daně z přidané hodnoty třetí zemí (tzn neunijním státem). V rámci obchodních a finančních procesů to znamená nárůst administrativy – celního řízení apod. Veškeré dodávky a služby už se nebudou vykazovat v kontrolních hlášeních. Pro někoho systémově přítěž, pro někoho zjednodušení – záleží na typu podnikání. V každém případě Velká Británie už je mimo EU a uvidíme, jestli to pro ně i pro nás byla ta správná cesta….