Jste plní energie, v rukávu máte plno nových nápadů, ale pak jste si možná položili otázku v čem podnikat a jak začít podnikat. Proč a jak začít podnikat? Existuje hned několik důvodů, proč Vás realizace Vašich podnikatelských nápadů může udělat šťastnějšími. Nejvíce zmiňovaným benefitem je to, že jste pánem svého času. Je tedy jen a jen na Vás, kdy budete pracovat a navíc se zodpovídáte jen sami sobě.

Proč a jak začít podnikat v ČR?

Pozitivem je to, že Vám nehrozí výpověď z pracovního poměru, protože opět jen vy sami rozhodujete o vaší pozici na trhu práce. Podnikání jako takové Vám může v mnoha ohledech dát mnohem více a užitečné je také to, že po celou dobu své podnikatelské cesty si rozšiřujete svoji síť kontaktů, protože ročně se setkáte s desítkami lidí.

Ale jak začít podnikat? Pokud chcete rozjet svůj vlastní byznys, určitě byste se měli nejprve zamyslet nad tím, jakou formu podnikání si zvolíte. Každá forma podnikání má totiž své výhody a nevýhody. A právě výhody a nevýhody různých forem podnikání si rozebereme dopodrobna.

Rozdělení forem podnikání

Hned na úvod bych začala rozdělením forem podnikání. Ty se rozdělují na dvě skupiny a to na:

 • Fyzické osoby – Fyzickou osobou je myšlena osoba samostatně výdělečně činná (neboli OSVČ).
 • Právnické osoby – Do právnických osob pak řadíme nejen firmy a společnosti, ale také spolky a družstva.

Každý způsob podnikání je odlišný, ale rozhodnutí je na Vás. Každopádně po výběru je nutné zajít na živnostenský úřad a svoji živnost ohlásit. Tímto krokem o Vás bude vědět zdravotní pojišťovna a Česká správa sociálního zabezpečení. Co je dobré zmínit je to, že s rozjetím byznysu je třeba nutné počítat s častým kontaktem s úřady a jinými institucemi. Proto doporučujeme založit si datovou schránku, díky které ušetříte spoustu času. A jak jistě víme, čas je pro podnikatele nejcennější.

Ještě jednou se vrátíme k datové schránce. Jak jsem již psala, pro podnikatele doporučujeme zřízení datové schránky, a tak mi přijde vhodné sem i nastínit, jakým způsobem se dá datová schránka zřídit.

Zřízení datové schránky

Pokud jste společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová společnost (a.s.), datová schránka je Vám zřízena ze zákona. Žádost o její založení je proto bezpředmětná.

O datovou schránku však mohou také zažádat:

 • Fyzické osoby – jak občané, tak podnikatelé.
 • Právnické osoby – které nejsou zapsány v obchodním rejstříku.
 • Orgány veřejné moci – ty mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace.

Nejběžnějším typem žádosti (například pro fyzickou osobu) je prováděn na základě ověření totožnosti žadatele a kontrole platnosti předloženého dokladu.

Datová schránka v podstatě funguje jako běžný email s tím rozdílem, že je ověřena totožnost majitele. Každé dokumenty, které přes datovou schránku pošlete, jsou jako kdybyste je vlastnoručně podepsali. Právě díky tomu je možné přes datovou schránku oficiálně komunikovat se státními orgány.

A co vše lze vyřídit přes datovou schránku? Pokud chcete zjistit, jak začít podnikat, je dobré vědět, že téměř cokoliv. Můžete si zažádat o vydání nových dokladů, o sociální dávky, můžete si takto zjistit stav bodového systému řidiče anebo změny v katastru nemovitostí. Dokonce můžete, pokud jste rodič, přes datovou schránku odeslat dětem omluvenku do školy. Podnikatelé mohou získat výpis z živnostenského, obchodního i trestního rejstříku a odevzdávají daňová přiznání nebo přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení.

Je datová schránka povinná?

Fyzická osoba není povinna si schránku zřizovat, právo na to samozřejmě má. Oproti tomu právnické osobě vzniká povinnost o zřízení datové schránky. Veškerá oficiální pošta bude v ní, proto je důležité schránku pravidelně kontrolovat. Osoby, které si ji pak zřídí, jsou navíc od roku 2015 povinny odevzdávat daňové přiznání pouze elektronicky. A ti, pro které je elektronické podání povinné a neučiní tak, budou nuceni uhradit pokutu ve výši 2.000 Kč.

Co potřebuji k vyřízení datové schránky?

Určitě budete potřebovat platný občanský průkaz (popř. cestovní pas nebo povolení k trvalému pobytu). Pokud posíláte k zřízení datové schránky někoho jiného, připravte si plnou moc. Podnikatel, který chce datovou schránku zřídit, ale není zapsán v Registru osob, bude potřebovat dokument o oprávnění k podnikání.

Právnické osoby, které nejsou v Registru osob, musí doložit listinu dokládající zřízení statutu. O datovou schránku pak musí jít zažádat statutární zástupce společnosti, v jiném případě bude muset doložit plnou moc.

Jak a kde datovou schránku zřídit?

Pokud je součástí vašich myšlenek, jak začít podnikat, i datová schránka, pak byste měli vědět, kde a jak ji zřídit. Datovou schránku můžete zřídit hned třemi způsoby:

 • Osobně na Czech Pointu
  • Czech Point naleznete na vybraných pobočkách České pošty. Někdy je také na městských úřadech anebo na pracovištích hospodářské komory.
  • Zřízení by mělo proběhnout rovnou na místě. Může se stát, že pokud za sebe pošlete osobu s plnou mocí ke zřízení datové schránky, žádost bude muset posoudit Ministerstvo vnitra a nedostanete tak identifikátor a potvrzení o zřízení datové schránky. Přihlašovací údaje si můžete nechat zaslat poštou nebo prostřednictvím tzv. virtuální obálky. Ta je využívána jen tehdy, pokud se vyřizování žádosti nedostane pod Ministerstvo vnitra.
 • Poštou
  • Na internetu si budete muset stáhnout formulář žádosti o datovou schránku a následně jej ve speciálním programu vyplnit a také vytisknout. Budete ale muset zajít na Czech Point kvůli ověření podpisu. Podepsanou žádost pak zašlete poštou na adresu Ministerstva vnitra. V případě, že nejsou v žádosti chyby, ke zřízení schránky by mělo dojít do 3 dnů. Přihlašovací údaje dostanete poštou.
 • Elektronicky
  • Žádost o zřízení datové schránky můžete zaslat jen v případě, že vlastníte elektronický podnik. Pokud je to Váš případ, stáhněte si žádost, vyplňte a zašlete emailem na [email protected]. Přihlašovací údaje dostanete emailem.

Jak a kde zřídit datovou schránku jsme již probrali, nyní bychom se vrátili k volbě právní formy podnikání.

Jak již bylo zmíněno výše, formy podnikání se rozdělují na dvě skupiny a to na fyzické a právnické osoby. Fyzickou osobou je myšlena osoba samostatně výdělečně činná (neboli OSVČ). Do právnických osob pak řadíme nejen firmy a společnosti, ale také spolky a družstva.

OSVČ

Pokud se rozhodujete, jak začít podnikat, je pro začátek OSVČ ta nejjednodušší možná cesta. Většina podnikatelů takto začíná, protože je zde i relativně nenáročný způsob zařizování a papírování. Založení Vaší živnosti Vás vyjde na 1.000 Kč a přes živnostenský úřad se lze zároveň registrovat i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Na finančním úřade se pak nezapomeňte registrovat k dani z příjmu.

Jako OSVČ jedete v podnikání na svou vlastní odpovědnost. Velmi důležité je zmínit, že osoba samostatně výdělečně činná ručí celým svým majetkem a to může opravdu hodně riskantní.

Společnost s ručením omezeným

U společnosti s ručením omezeným, který je již typem právnické, je ručení o dost odlišné, než je tomu u osoby samostatně výdělečně činné. Podnikatel v s. r. o. ručí za své prohřešky jen do výše nesplaceného vkladu. Minimální vklad pro založení s. r. o. je 1 Kč.

Oproti OSVČ je u společnosti s ručením omezeným složitější administrativa. Založení musí být formou notářského zápisu a je zde opravdu nevýhodné zdanění. Nejprve se od zisku odečítá 19% sazba daně z příjmu právních osob, zisk se pak jednotlivě rozpočítá mezi společníky a ty si jej pak musí následně ještě snížit o 15% daň z příjmu fyzických osob.

Akciová společnost

Akciová společnost není u nás v České republice tak častá jako třeba s. r. o. Důvodem je základní kapitál, který činí 2.000.000 Kč. Akcionáři si splacení základního kapitálu mohou rozdělit mezi sebe. Vzhledem k tak velké částce je akciová společnost vhodná spíše pro více osob. Typicky se do akciových společností řadí ty firmy, které mají oddělené vlastníky od vedení. Společníci pak za dluhy společnosti neručí, zakladatel ovšem už ano.

U akciové společnosti s veřejnou nabídkou (úpisem) se pak základní kapitál vyšplhá na 20.000.000 Kč. Je zde povinnost rezervního fondu, do kterého se musí ukládat peníze z ročních čistých zisků společnosti (za první rok až 20 %, další roky už jen 5 %).

Komanditní společnost

Komanditní společnost je ještě méně častá, než je tomu u akciové společnosti. Díky svému počátečnímu kapitálu, který je stanoven na 5.000 Kč, je vhodná pro začínající podnikatele. Povinnost složit základní kapitál má jen jeden společník (komanditista). Na straně druhé je komplementář, který nemusí vložit vůbec nic, ale pak při potížích ručí celým svým majetkem. Komanditista neručí za žádné závazky.

S daněmi je to ovšem složitější. Komplementáři podléhají zdanění 15% sazby daně z příjmu fyzických osob. Komanditisté nejprve odvedou 19% daň z příjmu právnických osob a následně ještě srážkovou daň.

Veřejná obchodní společnost

Výhodou u této formy podnikání je, že tento druh společnost není závislý na základním kapitálu. Po založení je třeba sepsat společenskou smlouvu a dále si najít společníka. Veřejnou obchodní společnost si totiž nemůže založit jen jedna osoba. Odpovědnost je zde stejná jako v případě OSVČ. To znamená, že všichni společníci budou za prohřešky a dluhy ručit celým svým osobním majetkem.

Srovnání druhů podnikání s výhodami a nevýhodami

Volba je samozřejmě na Vás, jak začít podnikat. Jen se zamyslete nad pro a proti u každé formy podnikání ať svého rozhodnutí časem nelitujete. Většina potenciálních podnikatelů se ale rozhoduje mezi založením společnosti s ručením omezeným a variantou být osobou samostatně výdělečně činnou. Co je pro koho lepší?

Srovnání OSVČ versus s. r. o.?

Srovnejme si nyní nejstěžejnější výhody nevýhody pro OSVČ a s.r.o.

Chci začít podnikat jako OSVČ

 • Výhody: V případě, že nemáte mnoho prostředků a chcete vědět, jak začít podnikat, zvolte podnikání jako OSVČ. Získání živnostenského listu je rychlé, proces není složitý a nemusíte se moc trápit s daněmi. Ve většině případů se vejdete do některé z paušálních daňových kategorií, takže vyplnění daňového přiznání na počítači je opravdu hračka.
 • Nevýhody: OSVČ za svou činnost ručí neomezeně celým svým osobním majetkem. Měli byste se tedy zamyslet nad tím, zda nemůžete svojí činností nějak ohrozit svůj majetek a peníze. Co se týče paušálu – pokud ho živnostník nevyužije, musí vyplňovat daňová přiznání stejně jako by byl jednatel s. r. o., další agenda přibude v případě zaměstnanců.

Chci začít podnikat jako s. r. o.

 • Výhody: Společnost ručí do výše svého základního kapitálu, tudíž je zde menší riziko než u OSVČ. Pokud základní kapitál ještě není splacen, musí je do výše uvedené ve společenské smlouvě uhradit společníci. V případě, že základní kapitál je již splacen a dojde k nějaké škodě, hradí se tato škoda ze základního kapitálu.
 • Nevýhody: Jednatelé společnosti s ručením omezeným mohou být také povoláni k finanční odpovědnosti, která se týká jejich majetku. Zákon ale v tomto případě říká, ve kterých případech k tomuto může dojít (jednatel poruší péči řádného hospodáře a vůči společníkům se chová neodpovědně, jednatel je povinen podat dlužnický insolvenční návrh a neudělá tak, jednatel neplní závazky společnosti vůči věřitelům)

U základního kapitálu je dobré zmínit to, že je možné mít výši základního kapitálu 1 Kč, ale odborníci toto moc nedoporučují. Důvody jsou přitom jednoduché: společnost bude do začátku určitě potřebovat nakoupit mnoho věcí,jako jsou například razítka, vizitky, počítače, tiskárny, papíry apod. Tyto všechny věci za 1 Kč nekoupíte, takže finance bude muset stejně poskytnout jednatel společnosti. Navíc společnost s podobně nízkým základním jměním nevypadá příliš důvěryhodně pro své podnikatelské okolí. Je třeba si uvědomit, že základní fakta jsou v rejstříku podnikatelských subjektů veřejně dostupná a každý si je může prohlédnout.

Srovnání OSVČ versus s. r. o.

Jako živnostník zaplatíte daň z příjmu ve výši 15 % a protože nemáte zaměstnavatele, platíte tak víc na zdravotním a sociálním pojištění podle přiznané výše příjmu. Paušál můžete uplatnit pouze v případě ročního příjmu do jednoho milionu korun, nejčastěji paušál činí 40 až 60 %.

U společnosti s ručením omezeným existuje optimalizace základu daně, která se každoročně odvádí, její daňová sazba je 19 %. Pokud jste sám svým zaměstnancem, musíte platit odvody na sociální a zdravotní pojištění. Na účetnictví počítejte s účetní, uvedená agenda je pro laika dosti náročná a pro tyto úkony je potřebné kvalifikované osoby.