Od roku 2021 došlo pro mnohé podnikatele k výhodné změně, a to z pohledu odpisování dlouhodobého majetku.
💡Dlouhodobý majetek je takový, který je trvalejšího charakteru a vlastníte ho déle než 1 rok.
💡Dříve platilo, že se za něj z pohledu zákona o dani z příjmu považuje takový majetek, který překročí cenovou hranici 40000 Kč.
A právě zde tkví ta změna!
‼️Od roku 2021 se za tento majetek považuje majetek od hranice 80000 Kč. ✅Praktické dopady? Majetek do 79999 Kč můžete dát jednorázově do nákladů bez nutnosti odpisů, tedy částečného uplatňování nákladů a tím okamžitě snížit Vaši celkovou daňovou povinnost.
A co je nejvíc nejlepší⁉️ platí to i zpětně na majetek pořízený v roce 2020‼️
Máte z této změny radost? My ano!