Víte, že nárok na plnou dovolenou, tj. ze zákona 20 dní, má pouze zaměstnanec, který u zaměstnavatele pracoval po celý rok? Pokud má zaměstnanec smlouvu na dobu určitou nebo začal u zaměstnavatele pracovat v průběhu roku, má za každých 21 odpracovaných směn nárok na 1/12 z celkové dovolené. Nárok na plnou výměru dovolené vzniká po 60-ti odpracovaných směnách a krátí se úměrně dle počtu odpracovaných měsíců.
Pokud zaměstnanec z důvodu pracovní neschopnosti neodpracuje alespoň 100 dnů, krátí se mu dovolená o 1/12 a za každých dalších 21 takto zameškaných pracovních dnů. Za pracovní neschopnost se nepovažuje doba čerpání mateřské dovolené. Ale pozor za rodičovskou dovolenou se již dovolená krátí. Proto maminky, nezapomeňte si mezi MD a nástupem na RD požádat zaměstnavatele o výběr dovolené, pak se vám totiž krátit nebude.