📌Připomínáme Vám platbu čtvrtletní zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob, která je splatná nejdéle do 15.3.2021. 🗓

💡Netýká se těch, jejichž poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30.000 Kč.

💡Netýká se také těch jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30.000 Kč, ale nepřesáhla 150.000 Kč.

🚨Čtvrtletní záloha na daň z příjmu je určena pro ty, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150.000 Kč.

Tak nezapomeňte! 🧠