V čem se liší rodičovská a mateřská dovolená? Jaké jsou podmínky pro jejich čerpání, jak se vypočítává? A chystá se vůbec nějaká změna ohledně mateřské a rodičovské? Tyto všechny otázky zodpovíme v našem článku. Pojďte si s námi projít fakta, aktuality a vše o rodičovské a mateřské dovolené.

Mateřská nebo rodičovská sociální dávka? V obou případech jste doma s malým dítětem. Ale ano, tyto dva pojmy se od sebe výrazně liší a často se pletou.

Nejdříve bychom ale měli začít pořadím těchto dávek. Nejdříve vzniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřská dovolená) a až poté na rodičovský příspěvek (rodičovská dovolená). A jak již bylo zmíněno, liší se mezi sebou v mnoha aspektech. Například v tom, kdo má na konkrétní příspěvek nárok, na jak dlouhou dobu, zda může rodič pracovat, kolik se bude rodičům vyplácet a kde si o příspěvky zažádat.

V tomto článku bude proto rozebráno 6 nejdůležitějších rozdílů mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem.

Hlavní rozdíly mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem krásně shrnuje následující obrázek:

 

Kdo má nárok?

Rodičovská a mateřská dovolená a jejich dávky jsou spojeny s malými dětmi. Na každou dávku ovšem vzniká jiný nárok.

U peněžité pomoci v mateřství může ze začátku čerpat pouze matka, která dítě porodila. Po šestinedělí však může jít na mateřskou i otec. Nesmí se ovšem zapomenout na fakt, že nárok na mateřskou nevzniká automaticky, ale musí být prokázáno, že jste byli účastníky nemocenského pojištění po dobu minimálně 270 dnů za uplynulé dva roky.

Na rodičovský příspěvek má nárok kterýkoliv z rodičů, který se stará o dítě do věku až čtyř let.

Možná se ptáte, jaké podmínky musí splnit otec, aby mohl jít na mateřskou?

  • Musí splnit stejnou podmínku jako matka – 270 dnů platí nemocenské pojištění v průběhu posledních dvou let.
  • Je potřebné mít uzavřenou písemnou smlouvu s matkou dítěte, že o dítě bude pečovat.
  • Doba mateřské u otce se nesmí ani o den překrýt s dobou mateřské u matky.
  • Na správě sociálního zabezpečení (neboli OSSZ) odevzdat formulář „Žádost o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“.

Na jak dlouho je rodičovská a mateřská dovolená?

Mateřská dovolená je oproti pobírání rodičovského příspěvku krátká. Začíná 8 až 6 týdnů před stanoveným termínem porodu a trvá dohromady 28 týdnů. V případě vícerčat je doba mateřské dovolená prodloužena na 37 týdnů.

Pobírání rodičovského příspěvku začíná po skončení mateřské a trvá až do 4 let věku dítěte. Přitom délku pobírání si volí sám rodič dle osobní situace nebo také preference. To znamená, že délku si může protáhnout až do doby, kdy malé ratolesti budou 4 roky nebo si může naopak nastavit nejvyšší možnou pobíranou měsíční částku rodičovského příspěvku a tím pádem bude tento příspěvek dřív vybrán.

V případě, že Vám nevznikl nárok na mateřskou, tak máte nárok na rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte v nejdelší možné variantě.

Jak se počítá mateřská dovolená?

Peněžitá pomoc v mateřství se stanovuje z poslední pobírané mzdy. Její velikost je uspokojivá, protože se počítá z hrubé mzdy jako procento (ve výši 70 % denního vyměřovacího základu). Přitom maximální výše mateřské je pro rok 2019 stanovena na 40.080 Kč.

A jak se vypočítá denní vyměřovací základ? Vypočítá se jako průměrný měsíční hrubý příjem za posledních dvanáct měsíců, vynásobený 12ti a vydělený 365.

Příklad: Pokud má matka (nebo otec) průměrný hrubý měsíční příjem 36.500 Kč, pak DVZ bude (36.500 * 12) / 365 = 1.200,- Kč. Tento denní vyměřovací základ pak snížíme dle tabulky níže.

Denní (hrubý) výdělekRedukční hranice
do 1.090,- Kč100 %
do 1.635,- Kč60 %
do 3.270,- Kč30 %
nad 3.270,- Kč0 %

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že základ se do částky 1.090 Kč nijak nesnižuje, ale rozdíl 110 Kč (1.200 – 1090) se upraví redukční hranicí 60 %. Takže 60 % z částky 110 Kč je 66 Kč a tuto částku připočteme 1.090 Kč. Vznikne nám denní vyměřovací základ 1.156 Kč. Denní dávku mateřské pak vypočítáme jako 70 % z 1.156 Kč = 809 Kč. A pro celkovou měsíční částku vynásobíme 809 Kč dle počtu dní v daném měsíci. V průměru by tedy peněžitá pomoc v mateřství byla 24.270 Kč (bereme v úvahu 30 dní v měsíci)

Redukční hranice jsou nastaveny pro ženy a pro muže s vyšším než průměrným platem. Redukční hranice tak značně znevýhodňují osoby s nadprůměrnými a vyššími příjmy. Co je ale důležité – z vypočtené částky se již žádné další daně a poplatky neodvádějí, takže se jedná o čistou částku, kterou každý měsíc obdržíte na bankovní účet.

Jak se počítá rodičovská dovolená?

A teď k rodičovskému příspěvku. Ten už tak uspokojivý jako peněžitá pomoc v mateřství není. Je dána celková částka 220 tisíc korun (od ledna 2020 již 300 tisíc korun) a tuto částku můžete jakýmkoliv způsobem vyčerpat. Lze nastavit čerpání na dva roky nebo pobírat minimální příspěvek celé čtyři roky.

Kde zažádat?

Rodičovská a mateřská dovolená a oba její příspěvky, tedy jak rodičovský příspěvek, tak peněžitou dávku v mateřství jsou vypláceny státem. Rozdílem ale je, kde a jak si můžete tyto dávky vyřídit. Mateřskou vyřizujete se svým zaměstnavatelem, který k tomu potřebuje potvrzení od Vašeho gynekologa. O rodičovský příspěvek musíte zažádat na úřadě práce. OSVČ žádají o mateřskou na OSSZ (okresní správa sociálního zabezpečení), rodičovský příspěvek pak na ÚP (úřadu práce).

Při žádosti o rodičovský příspěvek je potřeba předložit:

  • občanský průkaz,
  • rodný list všech dětí do čtyř let věku,
  • doklad o délce a výši dosavadního pobírání peněžité pomoci v mateřství,
  • podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu.

Předem si ještě rozmyslete, jak dlouho a v jaké výši chcete rodičovský příspěvek pobírat.

Kdy máte nárok na mateřskou a rodičovskou a kdy ne?

Pojďme se nyní podívat na to, kdy vám vzniká nárok a týká se vás rodičovská a mateřská dovolená.

OSVČ, které si neplatí nemocenské pojištění, na peněžitou pomoc v mateřství nemají nárok. Účast na nemocenském pojištění je pro ně totiž dobrovolná. Stejně tak na tuto dávku nemají nárok nezaměstnaní na úřadu práce. V případě, že jste dostali výpověď a od té doby jste nezaměstnaní, pro Vás platí ochranná lhůta 180 dní. Během těchto 180 dní máte na mateřskou nárok.

Oproti tomu na rodičovský příspěvek máte nárok vždy, stačí mít dítě do 4 let věku. Ovšem nárok vzniká jen jednomu z rodičů, lze se ale o rodičovskou střídat dle potřeby.

Chystaná změna od ledna 2020

Jak jste jistě mohli zaregistrovat, chystá se novela zákona o státní sociální podpoře. Odsouhlasený návrh počítá se zvýšením rodičovského příspěvku všem rodinám, které ho budou k lednu 2020 čerpat. Dávka se na jedno dítě zvýší z původních 220 tisíc na celých 300 tisíc. Pro vícerčata dávka vzroste o 120 tisíc na celkovou hodnotu 450 tisíc.

Poslanci také navýšili počet hodin, které mohou děti do dvou let trávit ve školce, aniž by přitom přišli o nárok na rodičovský příspěvek. V současné chvíli nesmí počet hodin přesáhnout 46 hodin, novela má ale počet hodin strávených ve školce nebo jiných dětských skupinách zvýšit na 92 hodin za měsíc.

Dále se bude zvyšovat i maximální měsíční hranice vyplacené dávky pro ty, kterým nebylo možné stanovit denní vyměřovací základ, nebo byl příliš nízký. V současnosti se dá v takovýchto případech čerpat příspěvek maximální po 7.600 Kč měsíčně, od ledna roku 2020 se limit zvýší na 10.000 Kč měsíčně, s tím, že minimální doba, za kterou je možné příspěvek vyčerpat se nastaví na pevno na 30 měsíců.

Otázkou zůstává, kdo bude čerpat celý příspěvek a kdo jen jeho část?

Samozřejmostí je, že rodiny, které dávku na nejmladší dítě začnou pobírat, v roce 2020 získají rovnou 300 tisíc korun (nebo 450 tisíc v případě vícerčat) a budou mít čtyři roky na to, aby příspěvek vybraly.

Odlišná situace nastane u těch příjemců, kteří dávku začali pobírat před rokem 2020. Není pravidlem, že všichni automaticky získají 80 tisíc korun navíc. Stále totiž budou platit dosavadní pravidla pro čerpání dávky. Ty určují maximální měsíční výši dávky rodičovského příspěvku. Toto s kombinací faktu, že příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku nejmladšího dítěte v rodině je jasné, že ne všechny rodiny stihnout navýšení o 80 tisíc vyčerpat celé.

Co udělat pro to, abyste vyčerpali co nejvíce?

Pokud máte většinu peněz vybraných, měli byste usilovat o to, aby Vám čerpání příspěvku vydrželo do roku 2020. Tímto byste docílili toho, že nárok na zvýšený příspěvek Vám vůbec vznikne a to je základ. Pamatujte také na to, že výši dávky můžete měnit jednou za tři měsíce. Zároveň si musíte spočítat, kolik Vám zbývá vyčerpat do čtvrtých narozenin Vašeho dítěte, nesmíte si tedy prodloužit čerpání snížením měsíční částky příliš, abyste stihli peníze vybrat všechny.

U některých rodin bude nutné nejdříve příspěvek snížit, aby vůbec čerpání zasáhlo až do roku 2020. Po třech měsících je potřeba ho opět navýšit, abyste mohli vyčerpat možné maximum. Dávejte si ovšem pozor na to, aby Vám pro změny v měsíčních dávkách zbývalo dost času. Někteří bohužel nestihnout změnit měsíční výši dávky dvakrát a pak je tedy potřeba zvolit možné měsíční maximum do doby ukončení čerpání dávky.