Jak jsme již dříve avizovaly, vydaly jsme se od letošního září i cestou lektorské činnosti, nabídku našich školení nově obohatí semináře k tématu společenské odpovědnosti firem (CSR) a zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Že nevíte, co je společenská odpovědnost a co by mohlo být spojeno s tématem Společensky odpovědná školení? Tak přesně pro Vás je náš kurz Úvod do společenské odpovědnosti firem, ve kterém zájemce seznámíme s tímto trendem současného podnikání. Pro ty z Vás, kteří už se s tímto pojmem setkali a zajímalo by je, jak se stát společensky odpovědným i pokud nepatříte k velkým hráčům na trhu jsme připravily workshop CSR jako přirozená součást malého a středního podnikání. Pokud jste zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci nebo zaměstnavatel, který by chtěl zaměstnávat osoby se zdravotním znevýhodněním, tak přímo pro Vás je určený náš třetí kurz. Kurzy Vás provedou Ing. Lucie Müllerová a Ing. Jana Vítková.

Úvod do společenské odpovědnosti firem

CSR je pojmem, se kterým se v poslední době ve větší či menší míře setkávají všichni podnikatelé i zaměstnanci. Jedná se o způsob řízení firem, který respektuje zásady dlouhodobé udržitelnosti, morální i etické principy. Na tomto semináři se dozvíte, co vše se pod pojmem společenská odpovědnost firem skrývá a proč je důležitá. Získáte přehled o základních principech CSR a jeho největších přínosech. Představíme Vám jednotlivé pilíře CSR a konkrétní příklady dobré praxe. Na závěr získáte pár tipů, jak se jednoduše stát odpovědnějšími nejen v rámci podnikání, ale i osobního života. Seminář je vhodný jak pro podnikatele a manažery, tak pro každého, koho zajímá udržitelné podnikání.

Termíny: 9.10. 2017 9-12 h, 16.10.2017 15-18 h

Kapacita: max. 8 osob

Cena: 1 500 Kč bez DPH/účastník

CSR jako přirozená součást malého a středního podnikání

Tento workshop je určen podnikatelům a managerům malých a středních podniků, kteří sledují aktuální trendy a rádi by svému podnikání dali (nebo zvýraznili) společensky odpovědný rozměr. CSR rozhodně není devizou pouze velkých korporací, ale je součástí každého dlouhodobě úspěšného podnikání. Cílem tohoto semináře je ukázat, že CSR nejen může, ale ze své podstaty by měla být součástí každého podnikání bez ohledu na jeho velikost.  V současné době je zejména pro malé a střední firmy velkým problémem získávání kvalitních zaměstnanců. Jen zřídkakdy mohou v oblasti platů či benefitů konkurovat velkým společnostem, správně zvolená a komunikovaná strategie CSR však může Vaše postavení na trhu práce výrazně zlepšit. Jak se ukazuje, zejména mladí lidé při volbě nového zaměstnání dávno nehodnotí jen platové podmínky, ale do značné míry je ovlivňuje také dobré jméno a odpovědnost potenciálního zaměstnavatele. Během workshopu si nastíníme činnosti a postupy, které by právě pro Vaše podnikání byly v oblasti CSR vhodné.

Termíny: 30.10.2017 9-12 h

Kapacita: max. 5 osob

Cena: 1 500 Kč bez DPH/účastník

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 • Školení je určeno především personalistům, mzdovým účetním, personálním manažerům či majitelům menších firem/živností
 • Cílem tohoto školení je seznámit Vás s veškerou agendou týkající se zaměstnávání OZP
 • Budete umět rozlišit kategorie zdravotně postižených osob
 • Budete se orientovat v právních předpisech upravujících toto téma
 • Naučíte se vést evidenci zdravotně postižených osob, nastavit kritéria pro jejich zaměstnávání
 • Dozvíte se o veškerých povinnostech zaměstnavatele a také o jejich právech
 • Naučíte se principy výpočtu povinného podílu
 • Probereme výhody a nevýhody všech způsobů plnění povinného podílu
 • Dozvíte se o možnostech dotací a příspěvků od státu
 • Projdeme základní pojmy – chráněné pracovní místo, přepočtený stav zaměstnanců atd.
 • Seznámíme Vás se sankcemi za neplnění povinného podílu

Kapacita: max. 5 osob

Cena: 2 000 Kč bez DPH/účastník

Termíny: 13.10.2017 9-12h a 14-17h, 20.10.2017 9-12h a 14-17h, 23.10. 9-12h,  27.10. 14-17h

Těšíme se na první účastníky na kurzech Společensky odpovědná školení. V případě, že jste nenašli vhodý termín či téma, které by Vás zajímalo, neváhejte nás kontaktovat. Přihlašovat se můžete na [email protected], vaše JVL