Pravidelně každý rok již od září na nás všechny obchodní domy křičí, že vánoční čas se neúprosně blíží a že je potřeba nakoupit dárky, abychom svým blízkým nadělili radost. Děti píšou dopis Ježíškovi a odpočítávají pomocí adventního kalendáře zbývající dny do Vánoc. Lidé podléhají tlaku nabídek, začínají chystat finance na drahé dárky, vánoční nákupy a také na to, jak zase rozpráší hromadu peněž za trochu rodinné pohody. Brzo se ale mohou dostat do nebezpečných osidel zvaných vánoční dluhová past.

Někteří lidé jdou na to od lesa a na Vánoce si šetří již v průběhu roku. A tak je to správně. Hodně lidí říká, že nejdůležitější věci nejsou věci, ale zážitky. O Vánocích si tak můžete užít zaslouženou chvíli odpočinku v kruhu své rodiny. Na ostatní lidi, kteří to takto nemají, čekají samozřejmě bankovní instituce, které nabídnou úvěr či kreditní kartu…

Už ve škole nás učili, že brát si půjčky na spotřební věci nebo na dovolené není zrovna rozumné. Půjčka by měla sloužit pro dlouhodobé výdaje. Pokud samozřejmě máte rezervu, do žádných úvěrů se nepouštějte.

Berte tedy v potaz to, že úvěr by nikdy, ale opravdu NIKDY, neměl sloužit na spotřebu, tedy na jednorázové nákupy. Věci totiž spotřebujete, v případě dovolené prožijete, a jsou najednou pryč. Dluhy Vám ale zůstanou. Je správné něco prožít, zažít, ale návštěva v podobě exekuce může být taky moc pěkný zážitek. A věřím tomu, že tenhle moment zažít opravdu nechcete.

Taky může dojít k tomu, že pokud si letos na Vánoce půjčíte, tak díky splácení nebudete schopni naspořit na dárky na další Vánoce, vezmete si další půjčku a dostanete se do začarovaného kruhu. A ze začarovaného kruhu je to už jen malinký krůček k noční můře zvané vánoční dluhová past. Může se totiž stát, že budete muset udělat novou střechu, vlivem krize přijdete o práci, anebo jen budete půjčku splácet půjčkami a jejich hodnota se pak vyšplhá do astronomické částky.

Vánoce tak pro Vás rázem nebudou časem klidu a odpočinku. Jak moje babička říkávala – pokud na to nemáš, tak to nekupuj. Odlišná situace je například hypotéka na bydlení. Ale jak již bylo zmíněno výše – dlouhodobé půjčky jsou v rámci určité meze pomocí. Přeci jen, nově postavený dům nebo koupený byt Vám po půl roce jen tak nezmizí a tyto investice jsou na desetiletí. Nehledě na to, že v případě potíží lze nemovitou věc vždy prodat. Takže máte jistotu, že vrácené peníze použijete například na uplacení nebo celkové splacení úvěru či hypotéky. A teď ruku na srdce – kdo si od Vás koupí dva roky používaný telefon nebo pět let starou televizi? Někdo si ji koupí, to ano. Ale rozhodně ne již za pořizovací cenu.

Zvažte možnost, že nemusíte dělat dojem a utrácet jako smyslu zbavení. Nemusíte se chlubit a předvádět a hlavně v případě, že na to nemáte. Vaše rodina to určitě pochopí a děti se určitě spokojí s dárky, které si můžete dovolit.  A z vlastní zkušenosti vím, že ty nejhezčí dárky jsou ručně dělané, do kterých vložíte lásku a i kousek sama sebe. A dokonce i nějakou kačku ušetříte. Není to sice telefon za 25 tisíc, ale pokud chcete jít svým dětem příkladem, tak špatnou volbou je si na něj půjčit. Víme a chápeme, že marketingová masáž je silná, ale přeci nechcete rodinu dostat do nepříjemné situace. Nenechte se polapit pozlátkem a vás srazí vánoční dluhová past, ze které je ve většině případů dost těžké vylézt a v nejhorším případě může dojít i k exekučnímu příkazu.

Co je to exekuce?

Exekuce je něco, o čem se dost často mluví, především co se týče statistiky. Ta nevypadá vůbec dobře, ale taky nijak srozumitelně. Nejčastěji se mluví o tom, že exekuce byla někomu nařízena a jaké věci exekuce postihuje. Nejspíš všichni známe někoho, kdo exekučním procesem prošel, prochází nebo mu exekuce hrozí. A všechno to z vyprávění zní tak ošklivě, že se do podobné situace nechceme dostat. Víme ale, co přesně exekuce je?

Exekuce je státem povolený způsob vymáhání dluhů, pro který jsou státem také stanovená určitá pravidla. Pravidla zahrnují přesně definovaný postup, práva a povinnosti všech zúčastněných (včetně exekutorů). Exekuci musí dle státem stanovených pravidel provádět exekutor a to na základě rozhodnutí soudu. Nesplacené dluhy by mohl vymáhat i soud prostřednictvím svých vykonavatelů (zaměstnanců příslušného soudu), ale takový postup bývá zpravidla zdlouhavý a ne příliš efektivní. A právě proto věřitelé dost často využívají služeb exekutorů.

Jak zahájit exekuční řízení?

Na samotném počátku exekuce musí tedy existovat nesplacený dluh. Věřitel se rozhodne, že nesplácení bude řešit cestou, kterou mu umožňuje právní řád, tedy exekucí. Přitom nesplácení nemusí být jen o dluhu nepeněžním, ale může to být například i vypůjčený a nevrácený automobil. Ale aby tak mohl učinit, musí mít v ruce tzv. exekuční titul. Exekučním titulem může být rozhodnutí soudu v soudním řízení nebo rozhodce, popř. smlouva s tzv. exekuční doložkou.

Jakmile má věřitel exekuční titul a podá soudu exekuční návrh se všemi potřebnými náležitostmi, rozhodne soud o nařízení a pověří exekutora provedením svého rozhodnutí. A tím celý exekuční proces začíná. Pro dlužníka ale ani v tuhle chvíli nemusí být pozdě proces zastavit. Bude to ale dražší a je potřeba vědět, jak na to.

Ale aby mohl být exekuční řízení zahájeno, musí se věřitel (neboli oprávněný) prokázat exekučním titulem. Musí mít tedy v ruce podklady, které prokazují, že existuje náš nesplacený dluh a že na vymáhání tohoto nesplaceného dluhu má oprávněný nárok. Exekučním titulem je nejčastěji:

  • pravomocné rozhodnutí soudu,
  • pravomocné rozhodnutí rozhodce,
  • smlouva s tzv. exekuční doložkou.

Kdo je to exekutor?

Je to fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem (je to podobné jako je tomu například u notářů). Exekutoři mohou na základě zmíněného pověření vykonávat exekuce a další činnosti dle exekučního řádu.

Aby se fyzická osoba mohla stát exekutorem, musí mít právnické vzdělání, odpovídající praxi a musí být jmenována do exekutorského úřadu ministrem spravedlnosti. U nás v České republice jsou všichni exekutoři povinně sdruženi v samosprávné Exekutorské komoře ČR. Zároveň se na toto profesní sdružení můžeme obrátit v případě, že byste si na jednání některého ze členů chtěli stěžovat.

Exekutor je tedy úřední osoba (stejně jako soudce, zastupitel nebo také policista) a z titulu své funkce má při vedení exekučního řízení právo požadovat po státních orgánech a dalších institucích součinnosti a tyto osoby ji musí poskytnout. Součinnost exekutor požaduje samozřejmě i po dlužníkovi, kdy ho může vyzvat k tomu, aby poskytl prohlášení o svém majetku a předešel tak některým jeho úkonům.

Každopádně nám exekutor při vyrozumění o svém pověření a nařízení exekuce poskytuje 30denní lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti a snížených nákladů jak exekuce, tak i věřitele. Pokud ale v této lhůtě nezareagujeme, má exekutor právo požadovat vstup do našeho obydlí k učinění soupisu našeho majetku.

Jak postupovat v roli dlužníka?

V roli dlužníka bychom určitě měli požadovat pověření soudu či exekuční příkaz a dále i jeho služební průkaz. Ten musí být opatřen fotografií exekutora s hologramem Exekutorské komory České republiky a dále v něm musí být uvedena informace o exekutorském úřadu, pod kterým tato osoba jako soudní exekutor nebo vykonavatel pracuje. V případě, že se nám cokoliv nebude na průkazu líbit, máme možnost údaje ověřit na webových stránkách Exekutorské komory České republiky.

Exekutor do našeho obydlí může vstoupit i v případě, že se vstupem nesouhlasíme, anebo nejsme zrovna doma. V takovém případě ale musí exekutorovi asistovat Police ČR.

Jak probíhá exekuční řízení krok za krokem?

Než nám někdo majetek zabaví nebo obstaví účet, tak to chvíli trvá. Celý proces může probíhat dle státem stanovených pravidel a je velmi složitý a dlouhý. Zkusme si ho ale popsat krok po kroku.

Na začátku existuje nesplacený dluh třeba jako důsledek nerozvážného jednání jako je vánoční dluhová past. S věřitelem vůbec nekomunikujeme (bojíme se, stydíme se nebo prostě jen nevíme kudy kam). Pokud jsme na tom takhle, musíme pochopit, že komunikace s věřitelem je momentálně to nejlepší, co můžeme udělat. Úplně nejlepší je se obrátit na takové instituce, kde nám poradí zdarma, tedy například na odborníky z Poradny při finanční tísni.

Aby věřitel dostal to, co mu náleží, nejrychleji a nejefektivněji, podá exekuční návrh vybranému exekutorovi. Tím je zahájeno exekuční řízení. Pokud bude mít věřitel veškeré podklady v pořádku, požádá exekutor soud o prověření a nařízení exekuce. Do vydání soudního pověření není exekutor oprávněn zjišťovat nic o našem majetku.

Po vydání soudního pověření dostane exekutor zmocnění k tomu, aby jednal. Začne tedy dohledávat náš majetek, který by bylo možné exekučně postihnout. Obesílá například banky, zašle zprávu zaměstnavateli, zjišťuje na katastru nemovitostí, co nám patří apod. Všechny výše zmíněné instituce musí s exekutorem spolupracovat a požadované údaje poskytnout.  S vydáním soudního pověření jsou údaje o naší exekuci zapsány do rejstříku zahájených exekucí (tento rejstřík je neveřejný a mohou do něj nahlížet pouze soudci a exekutoři.

Zároveň má exekutor povinnost nás o svém pověření a nařízení exekuce do 15 dnů vyrozumět a vyzvat nás k dobrovolné úhradě dluhu ve lhůtě 0 dnů od doručení vyrozumění. Samozřejmě nepůjde jen o dluh samotný (a úroky s dluhem spojené), ale budeme muset zaplatit i další související náklady, a to zálohy na snížené náklady exekuce a náklady věřitele. Tyto náklady jsou ale v této fázi na nejnižší úrovni, vysoké náklady přijdou, až když se exekuce úplně rozjede.

Pokud uposlechneme výzvu exekutora a splníme to, že ve lhůtě 30 dnů zaplatíme své dluhy, bude exekuce ukončena. V samotné výzvě ale nebudou úroky konkrétně vyčísleny, takže na to si musíme dát pozor.

Exekutor také může vyzvat věřitele, aby navrhl způsob, jak má být exekuce provedena nebo může vyzvat nás k tomu, abychom učinili prohlášení o svém majetku. Konkrétní způsob provedení exekuce určuje sám exekutor, způsoby může libovolně kombinovat nebo může dokonce použít všechny zákonem stanovené. Exekutor má povinnost zvolit takový způsob exekuce, který není nevhodný a dále se musí řídit principem přiměřenosti a u peněžitých dluhů i principem priority.

Exekutor by tedy neměl zastavovat nemovitost kvůli dluhu 6.000 Kč. Měl by nejdříve přistoupit k jinému způsobu. Až když se zvolený způsob ukáže jako neefektivní, je možné přikročit k jiným možnostem. Exekuce peněžitých částek se provádí srážkami ze mzdy, pozastavením řidičského oprávnění nebo zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech. V případě, že by některý z výše uvedených způsobů nestačil ke splacení pohledávky, provede se exekuce na prodeji movitých a nemovitých věcí.

Jakmile je exekuce zapsána v rejstříku zahájených exekucí a exekutor zjistí, kde a jaký majetek máme, vydá exekuční příkaz. Je to příkaz k provedení exekuce některým ze zákonem stanovených způsobů. Exekuční příkaz nám přinese zákaz nakládání s majetkem, který je v exekučním příkazu zahrnut.

Exekuce pak bude provedena po splnění formalit jako je například marné uplynutí 30denní lhůty stanovené pro dobrovolné splnění povinností, anebo nabude právní moci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekučního řízení, které jsme během této lhůty podali.

V případě, že exekucí dojde k úplnému vymožení pohledávky, zaniká exekutorovo oprávnění a exekutor má povinnost o tom vyrozumět všechny instituce a osoby, které ve svých evidencích vedou poznámky o probíhající exekuci, nebo kterým byla v exekuci uložena nějaká povinnost.

Závěrem

Výše jsme si stručně popsali, co to exekuce vůbec je, kým je vykonávána, kdo je exekutor a stručně jsme si popsali postup exekučního řízení. Sice toto téma není v předvánočním čase úplně příjemné, ale je nutné si uvědomit, že tato situace může potkat každého z nás. Každý znás se chtíc nechtíc může ocitnout v hrůze zvané vánoční dluhová past. Nejlépe, jak tomuto celému předejít, je především nekupovat spotřební zboží na úvěry. Úvěr zaplatíte větším úvěrem a dostanete se tak do dluhového kolečka, který ve většině případů nedopadne dobře.

Užívejte si čas s rodinou, s přáteli. I Vánoce bez drahých dárků jsou přece Vánoce, kdy se sejde celá rodina. Jsou přeci jen jednou za rok a ne nadarmo se mu říká svátek klidu a pohody. A i když pod stromečkem nebude nový notebook, telefon, televize, dovolená nebo auto, nezapomínejte na to, že čas strávený s rodinou je ten nejdůležitější. Důležitější než exekuční řízení.