… předmětem daně z přidané hodnoty (neboli DPH) není pořízení zboží z jiného členského státu, pokud celková hodnota daného zboží bez daně nepřekročila v příslušném ani v předcházejícím kalendářním roce částku 326.000,- Kč?
Pořízení zboží musí však být uskutečněno osobou:
– povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, která není plátcem
– osvobozenou, která není plátcem
– právnickou nepovinnou k dani
– povinnou k dani, která uskutečňuje jen plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
– povinnou k dani, na kterou se v jiném členském státě EU vztahuje společný režim daňového paušálu pro zemědělce

Za JVL finance Lucka H.