Kontrolní hlášení k DPH – tento nový prostředek k údajnému lepšímu a efektivnějšímu výběru daní prý po vzoru jiných zemí přinese do státní kasy díky omezení podvodů a daňových úniků 5 – 10 miliard korun ročně navíc, které zaplatí plátci DPH. Odkud se tyto miliardy vezmou? Samozřejmě od podvádějících společností s vysokými obraty, které operují „na hranici zákona“.  Proč tedy zatěžovat i menší společnosti a poplatníky s jednoduchým a průhledným hospodařením? Zřejmě podle hesla: „Všichni jsme si rovni!“

V čem kontrolní hlášení spočívá:  Hlášení je doplňkem klasického přiznání (tzn.další dokument navíc). V principu jde o přehled přijatých i uskutečněných zdanitelných plnění (faktury, účtenky, …) za dané období. Přehled je vlastně detailním rozpadem částek z daňového přiznání.

Veškeré údaje do hlášení mají všichni plátci DPH ve svém systému. Teď je ale budou všichni posílat berním úředníkům. Vyplnění údajně přehledného interaktivního formuláře  by mělo být (dle vyjádření generálního finančního ředitelství) jednoduché a nemělo by podnikatelům komplikovat život. Ano, opatrně řečeno „nemělo by….“. Jenže hlavně z počátku zcela jistě bude – ať už tím, že bude třeba formulář vyplnit nebo v účetním softwaru nastavit možnost data do tabulek jednoduše nasypat!

Další bonbónek: Povinností plátců daně bude posílat hlášení elektronicky. Státní správa zatím zvažuje, zda bude možné vyhnout se podáním přes datovou schránku ( a to přesto, že povinností plátců DPH v ČR je datovou schránku  mít a pro podání přiznání k DPH používat J ). Důvodem je nedostatečná kapacita schránek. Takže zbývá možnost pouze prostřednictvím daňového portálu Generálního finančního ředitelství. Uvidíme…

Pokud to jednoduše shrnu, podnikatelům přibývá další tvrdá povinnost, aby to měli výběrčí daní jednodušší. Výběrčí nařídí, poplatník musí poslechnout. Pokud ne, pohrnou se do státní pokladny další korunky z pokut a sankcí za opominutí či nedodržení termínu: V případě, že dodáte kontrolní hlášení později než v řádném termínu, a to sami od sebe, aniž byste byli berními úředníky vyzváni, zaplatíte pokutu ve výši 1.000,- kč . Pokud formulář dodáte až na vyzvání finančního úřadu, zaplatíte 10.000,- kč. Pokud formulář nepodáte či neopravíte ani na vyzvání, zaplatíte až 30.000,- kč. A pokud vám to bude stále jedno a nestihnete ani náhradní lhůtu od finanční správy, můžete být k tomu všemu potrestáni i pokutou ve výši 50.000,- kč.

Takže se všichni připravme na další tabulky a přehledy pokud chceme dále v našich podmínkách podnikat!

JVL – VM