Květen je měsícem lásky a tento rok také hned dvou prodloužených víkendů, což je pro všechny pracující i studující velmi příjemný bonus. Tedy pokud si můžete volné dny opravdu užít a nestrávíte je vyřizováním pracovních emailů a telefonátů, dokončováním toho, co jste přes týden nestihli nebo rovnou zavření v kanceláři jako každý jiný den. Proto právě teď přinášíme článek k zamyšlení nad rovnováhou pracovního a osobního života shrnutý do populárního pojmu work-life-money balance.

Fenoménem dnešní doby je zajisté nedostatek času. Globálně vzato žijeme (alespoň tady u nás) v té nejlepší době v historii, máme dostupné vzdělání, hojnost všeho, na co si jen vzpomeneme, přístup k nepřebernému množství informací, můžeme cestovat a věnovat se obrovskému množství koníčků. Bohužel nám však ve využití všech těchto možností brání nedostatek času, který je stále vyměřen všem stejně. Stejně tak stále platí staré známé pořekadlo, že čas jsou peníze a tak, pokud bychom si čas na všechny naše oblíbené kratochvíle udělali, obvykle nám zase budou scházet prostředky. Proto je v životě každého nesmírně důležité nalézt rovnováhu mezi prací a osobním životem (work-life balance) a jak jste jistě pochopili z názvu tohoto článku i finančními prostředky.

Pojem work-life-money balance (WLB) je v posledních letech velmi často skloňovaný na všech úrovních: společenské, firemní i individuální. Začala se jím zabývat spousta zaměstnavatelů, kteří pochopili, že k udržitelné prosperitě je třeba spokojených zaměstnanců. Společnosti respektující potřeby svých zaměstnanců a uplatňující zásady work-life-balance, jsou veřejností vnímány velmi pozitivně. Mají lepší postavení na trhu práce, což je v dnešní době nedostatku pracovníků velmi důležité, jelikož značná část zaměstnanců chce od zaměstnavatele více než jen odpovídající platové ohodnocení. Uplatňování principů WLB také zlepšuje image společnosti i v očích zákazníků. Díky WLB se zároveň mohou viditelně zlepšit pracovní výsledky. Loajálnost zaměstnanců a méně absencí podporuje rychlejší dosahování podnikových cílů a získání konkurenční výhody. Zaměstnavatelé by měli tedy zvážit a zkonzultovat s personalistou, zda v této oblasti nemohou pracovníkům vyjít více vstříc. Lze využít například následujících možností:

  • flexibilní pracovní úvazy (poloviční a částečné úvazky, sdílená pracovní místa, home-office)
  • podpora péče o děti, nemocné a starší osoby (firemní školky, letní tábory, zprostředkování služeb a informací)
  • flexibilní pracovní dobu

Work-life-money balance bychom se však neměli zabývat pouze ve vztahu k zaměstnancům, ale také jako podnikatelé sami k sobě. Všichni, kteří někdy podnikali, si patrně prošli zjištěním, že vlastní podnikání neznamená práci 8 hodin 5 dní v týdnu, ale daleko více. V počátcích je samozřejmě takové nasazení nutným nástrojem etablování firmy, ale je třeba si včas uvědomit, že pro člověka je velmi důležitý také odpočinek a jeho okolí. V dlouhodobém horizontu může takové nasazení vést ke ztrátě kontaktů s přáteli, rodinou, problémům v partnerství, stresu a tím vznikajícím nemocem, ať už fyzického či psychického rázu. Ale jak tedy vystoupit z nekonečného kolotoče pracovních povinností? Možností je hned několik: najmutí dodatečné pracovní síly, delegování a outsourcing. Při najímání zaměstnanců je možné zpočátku využívat právě zkrácených úvazků, či dohod, které jsou pro menší podnikatele výhodnější a na trhu práce se těší značné popularitě. Delegování nepříliš podstatných či pouze podpůrných aktivit je základní věcí, kterou by se měl každý manager naučit, nejen z pohledu work-life-money balance, ale i efektivního fungování firmy jako celku. Další možností je předání aktivit, které nejsou základní činností naší společnosti, externím odborníkům – tedy outsourcing. Ten je velmi efektivní, jelikož se o tyto činnosti postarají obvykle kvalitněji a s menším množstvím času než my. Pro podnikatele je velmi výhodné předat účetnictví, mzdovou evidenci, IT, personalistiku či jiné podpůrné procesy těm, kteří se na ně specializují a to především proto, aby se mohli věnovat pouze svým core aktivitám, tedy tomu, co je živí, v čem jsou dobří a co je v ideálním případě také baví. Díky tomu mají šanci více se zlepšovat, vymýšlet nové nápady či prohlubovat svou specializaci namísto toho, aby se věnovali tomu, co pro ně není přímým zdrojem obohacení.

Každá z výše uvedených možností samozřejmě bude stát určité množství finančních prostředků, které se na první pohled může zdát příliš velké. Je však důležité nenechat se zmást prvním dojmem a podrobit celou situaci jednoduché nákladové analýze. Na pomyslné misky vah tak proti sobě postavíme náklady na služby externí firmy nebo zaměstnance a cenu našeho vlastního času stráveného s rodinou, přáteli či odpočinkem a možnost věnovat se klíčovým aktivitám našeho podnikání a jejich rozvoji. Vše samozřejmě závisí na nastavení našich priorit a těmi by se měl každý z nás v pracovním i osobním životě řídit…

Za JVL finance, Jana Vítková