V minulém článku jsme Vám poměrně obšírně osvětlily případy, ve kterých se poskytují zaměstnanecké příplatky ke mzdě za práci přesčas a ve kterých nikoliv. Problematika příplatků za práci přesčas je poměrně náročná, a proto není divu, že se v ní člověk velmi snadno může ztratit. Co se týče zbývajících příplatků, na které dle zákona máme nárok, je situace o poznání snazší.

Nyní tedy přejdeme ke zbývajícím příplatkům, na které mají zaměstnanci zákonné právo a zaměstnavatel nám je musí za všech zákonných okolností poskytnout.

Prvním takovým příplatkem je práce ve svátek – pokud pracujete ve dnech, na které připadá státní svátek, tak Vám přísluší buď náhradní volno – tedy den, který vyměníte za státní svátek a nepůjdete do práce anebo příplatek za práci ve svátek. Platí, že přednost dostává poskytnutí náhradního volna, za které dostáváte náhradu mzdy, která se počítá z Vašeho průměrného výsledku. Na druhé straně výše příplatku je zákonem dána, a to nejméně na 100%. Platí tedy, že pokud jdete do práce o státním svátku a nevezmete si náhradní volno, dostanete v podstatě dvojnásobek Vaší mzdy za tento den.

Dalším z příplatků je příplatek za práci, kterou zaměstnanci vykonávají ve ztíženém pracovním prostředí, výše tohoto příplatku se pohybuju na minimální hranici 10% k Vaší průměrné hodinové mzdě. Ztížené pracovní prostředí je definováno nařízením vlády a je upravováno dle aktuálních zákonných podmínek. Tento příplatek bývá většinou poskytován v nebezpečných zaměstnáních či v zaměstnáních, kde přicházíte do styku s větším množstvím prachu, nečistot či výparů atd.

Někdy se může stát, že pracujete v nočních hodinách ať už pravidelně či nárazově. Pokud pracujete v nočních hodinách, které jsou zákonem vymezeny od 22. hodiny večerní do 6:00 hodiny ranní, máte také nárok na příplatek za tuto noční směnu, a to ve výše nejméně 10% Vašeho průměrného hodinového výdělku.

Pracujete někdy o sobotách a nedělích? V těchto případech Vám také přísluší příplatek, a to nejméně ve výši 10% průměrného hodinového výdělku.

Posledním příplatkem, o který se s Vámi chceme v tomto článku podělit, je příplatek za pracovní pohotovost, opět ve výši nejméně 10% průměrného výdělku. V případě pohotovosti je ještě nutné posuzovat, zda se jedná o pohotovost na pracovišti či pohotovost, kterou zaměstnanci drží doma. Abyste měli nárok na příplatek za pohotovost, je nutné, držet pohotovost mimo Vaše pracoviště.

Setkali jste se někdy s pojmem sčítání příplatků? Pokud ano, jste na skvělé cestě dokonale porozumět počítání svojí mzdy a pokud ne, budeme rády, když se dozvíte něco nového.

V praxi často dochází k tomu, že pracujete – li například o víkendu a ještě k tomu v noci, nebo pracujete ve ztíženém prostředí, o víkendu a v noci, tak se Vám na výplatní pásce (doufejme) objeví mnohem vyšší částka než jste zvyklí. V těchto případech totiž máte nárok na každý jednotlivý příplatek. Znamená to, že Vám ke mzdě musí být připočítán příplatek za víkend, noc a ještě svátek k tomu. Nemůže se stát, že by Vás zaměstnavatel o některý z těchto příplatků ošidil, pokud by tomu tak bylo, máte plné právo se zaměstnavatele zeptat a chtít zbývající rozdíl doplatit v příští mzdě.

Věříme, že po přečtení článků na téma Zaměstnanecké příplatky ke mzdě budete mít větší povědomí o tom, jak si přepočítat svou vlastní mzdu a v případě, že jste zaměstnavatel, že si ujasníte, jaké veškeré příplatky a v jaké minimální výši jste povinni svým zaměstnancům poskytovat.

Za JVL finance, Lucie Műllerová

Zdroj: Zákoník práce