Víte, že…
se změní silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny? Daň se u těchto vozidel sníží o 25 % a změna se projeví již zpětně od začátku roku 2020. Toto se samozřejmě projeví i snížením záloh, které měly být letos zaplaceny. V případě, že se poplatník rozhodl zaplatit zálohu v plné výši (a nevyužil tedy odložení záloh kvůli koronavirové situaci), použije se rozdíl mezi starou výší záloh a novou výší záloh k zaplacení zbývajících záloh v tomto roce. Nebude tak znevýhodněn oproti těm, kteří možnost odložení placení záloh využili.