Jak už jsme Vás dříve informovaly, od roku 2016 přijdou změny ve způsobu podávání DPH. To znamená, že dochází pro plátce DPH k nové povinnosti týkající se způsobu podávání daňového přiznání formou tzv. kontrolního hlášení.

Kontrolní hlášení je založeno na strukturovaném vyhotovení výkazu, který bude obsahovat předepsané náležitosti, které stanoví správce daně. Tento výkaz je prostředkem Finanční správy pro boj proti nejrůznějším daňovým podvodům týkajících se především úniků DPH. Nicméně tyto změny ve způsobu podávání DPH zasáhnou všechny plátce DPH a je na nás, abychom se s touto další novou (a pro někoho ne zrovna příjemnou) povinností, co nejlépe vypořádali.

Zásadní informací je, že podání tohoto hlášení je možné pouze v elektronické podobě, a stejně tak bude od roku 2016 pro všechny plátce DPH povinné podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronickou formou. Povinnost podávat kontrolní hlášení začíná od 1. ledna 2016, resp. za první čtvrtletí roku 2016.

Veškeré další informace můžete čerpat na www.financnisprava.cz/kontrolnihlaseni 

V případě, že si ohledně této problematiky nejste zcela jisti v „kramflecích“ neváhejte se na nás s důvěrou obrátit. Jsme připravené Vám pomoci!

JVL – LM

Zdroj: http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/2015_KH_letak-skladaci.pdf