Ceník

Vedení účetnictví
Daňová evidence či jednoduché účetnictví paušální částka dle sepsané smlouvy (již od 1300 Kč/měsíc) nebo 470 Kč/1 hod.
Účetnictví paušální částka dle sepsané smlouvy (již od 2200 Kč/měsíc) nebo 470 Kč/1 hod.
Personalistika a mzdová evidence
Personalistika 750 Kč/hod.
Přihlášení zaměstnance – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 300 Kč/1 zaměstnanec
Zpracování mezd – DPP 200 Kč/1 zaměstnanec/1 měsíc (cena zahrnuje zpracování ročních přehledů)
Zpracování mezd – DPČ a HPP 280 Kč/1 zaměstnanec/1 měsíc (cena zahrnuje zpracování ročních přehledů)
Nahlášení změn na úřady – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 300 Kč/1 zaměstnanec
Odhlášení zaměstnance – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 300 Kč/1 zaměstnanec
Provedení výběrového řízení na získání nových zaměstnanců cena dle dohody v rámci speciálních projektů
Insolvenční dotazníky 480 Kč/hod.
Vyplňování přiznání a přehledů
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně příloh 700 Kč pro zaměstnance s příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR
1100 Kč pro zaměstnance mající i jiné příjmy
2100 Kč pro fyzické osoby mající i příjmy ze zahraničí
2500 Kč pro podnikatele na základě dodaných údajů – při měsíčním paušálu je již zahrnut v ceně
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob na základě dodaných údajů – včetně vyhotovení závěrky a příloh 4500 Kč pro právnickou osobu mimo a. s. – při měsíčním paušálu je již zahrnuta v ceně
10500 Kč pro právnickou osobu – a. s. – při měsíčním paušálu je již zahrnuta v ceně
Přiznání k silniční dani 900 Kč – při měsíčním paušálu je již v ceně + 50 Kč za každé další vozidlo nad 3 ks
Přiznání k dani z nemovitostí 900 Kč – řádné i dílčí + 100 Kč za každý vložený list přiznání
Přiznání k dani z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení – vypracování na základě připravených dodaných podkladů 1000 Kč – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně
Zhotovení dodatečných daňových přiznání – vypracování na základě dodaných podkladů 1200 Kč
Zpracování ročních přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu soc. zabezpečení – pro OSVČ 800 Kč – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně
Vyplňování povinného podílu OZP pro úřad práce 750 Kč/hod.
Statistické výkazy dle náročnosti 450 Kč/hod.
Vyplňování pro potřeby ÚP, ČSÚ dle náročnosti
Jednorázové činnosti
Zpracování daňové evidence a přiznání k dani z příjmu fyzických osob za účetní období od 4500 Kč pro daňovou evidenci

Zpracování účetnictví, účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob za účetní období

od 7500 Kč pro účetnictví
Ostatní služby
Běžná účetní a administrativní práce – nad rámec služeb uvedených výše 470 Kč/hod.
Účetní a ekonomické poradenství, odborné práce či zastupování na základě plné moci při jednáních na úřadech 790 Kč/hod.
Ekonomické poradenství v rámci speciálních projektů, společensky odpovědných projektů či zastupování na základě generální plné moci při jednání na úřadech 1250 Kč/hod – při měsíčním paušálu v rámci speciálních projektů může být sjednáno již v celkové ceně
Správa datové schránky 400 Kč/měs
Tisk a kopírování dokladů 2 Kč/str
Uskladnění dokladů předchozích let šanon 90 Kč/ks a rok, krabice(kapacita 5 balíků kanc.papíru) 150 Kč/ks a rok

Ceník je platný od 1.4.2018.