Ceník

Vedení účetnictví  
Daňová evidence či jednoduché účetnictví paušální částka dle sepsané smlouvy (již od 1500 Kč/měsíc) nebo 690 Kč/1 hod.
Účetnictví paušální částka dle sepsané smlouvy (již od 2500 Kč/měsíc) nebo 690 Kč/1 hod.
Personalistika a mzdová evidence  
Personalistika 750 Kč/hod.
Přihlášení zaměstnance – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 350 Kč/1 zaměstnanec
Zpracování mezd – DPP 200 Kč/1 zaměstnanec/1 měsíc (cena zahrnuje zpracování ročních přehledů)
Zpracování mezd – DPČ a HPP 280 Kč/1 zaměstnanec/1 měsíc (cena zahrnuje zpracování ročních přehledů)
Nahlášení změn na úřady – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 350 Kč/1 zaměstnanec
Odhlášení zaměstnance – příprava, vyplnění a podání všech dokumentů na příslušné úřady 350 Kč/1 zaměstnanec
Provedení výběrového řízení na získání nových zaměstnanců cena dle dohody v rámci speciálních projektů
Insolvenční dotazníky 690 Kč/hod.
Vyplňování přiznání a přehledů  
Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob – včetně příloh 800 Kč pro zaměstnance s příjmy pouze ze závislé činnosti v ČR
  1150 Kč pro zaměstnance mající i jiné příjmy
  2100 Kč pro fyzické osoby mající i příjmy ze zahraničí
  2500 Kč pro podnikatele na základě dodaných údajů – při měsíčním paušálu je již zahrnut v ceně
Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob na základě dodaných údajů – včetně vyhotovení závěrky a příloh 5500 Kč pro právnickou osobu mimo a. s. – při měsíčním paušálu je již zahrnuta v ceně
  12500 Kč pro právnickou osobu – a. s. – při měsíčním paušálu je již zahrnuta v ceně
Přiznání k silniční dani 1500 Kč – při měsíčním paušálu je již v ceně + 100 Kč za každé další vozidlo nad 3 ks
Přiznání k dani z nemovitostí 1500 Kč – řádné i dílčí + 100 Kč za každý vložený list přiznání
Přiznání k dani z přidané hodnoty včetně kontrolního hlášení – vypracování na základě připravených dodaných podkladů 1150 Kč – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně
Zhotovení dodatečných daňových přiznání – vypracování na základě dodaných podkladů 1200 Kč
Zpracování ročních přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu soc. zabezpečení – pro OSVČ 950 Kč – při měsíčním paušálu je již zahrnuto v ceně
Vyplňování povinného podílu OZP pro úřad práce 750 Kč/hod.
Statistické výkazy dle náročnosti 690 Kč/hod.
Vyplňování pro potřeby ÚP, ČSÚ dle náročnosti
Jednorázové činnosti  
Zpracování daňové evidence a přiznání k dani z příjmu fyzických osob za účetní období od 5500 Kč pro daňovou evidenci

Zpracování účetnictví, účetní závěrky a přiznání k dani z příjmu právnických osob za účetní období

od 9500 Kč pro účetnictví
Ostatní služby  
Běžné účetní a administrativní práce – nad rámec služeb uvedených výše 690 Kč/hod.
Účetní poradenství, odborné práce či zastupování na základě plné moci při jednáních na úřadech 1050 Kč/hod.
Daňové poradenství, ekonomické poradenství, speciální projekty, společensky odpovědné projekty či zastupování na základě generální plné moci při jednání na úřadech 1550 Kč/hod. – při měsíčním paušálu v rámci speciálních projektů může být sjednáno již v celkové ceně
Správa datové schránky 400 Kč/měs.
Tisk a kopírování dokladů 2 Kč/str.
Uskladnění dokladů předchozích let šanon 90 Kč/ks a rok, krabice (kapacita 5 balíků kanc. papíru) 150 Kč/ks a rok

Ceník je platný od 1.2.2024.