Tak tuto otázku si nejspíše klade většina českých firem, nicméně odpověď na ni není jednoznačná, neboť se velmi výrazně liší na jednotlivých místech České republiky. Někde mohou s kontrolou od finančního úřadu počítat v průměru jednou za 11 let a jinde jednou za 206 let!

Velice obsáhlý přehled vytvořila na základě údajů Generálního finančního ředitelství společnost e-office Czech Republic. Zpracovala údaje z let 2005 – 2013.

Obecně z dat vyplývá, že firmy či podnikatelé vykonávající svou činnost ve větších městech, mohou očekávat kontrolu od finančního úřadu mnohem méně často než v menších městech. Nicméně nemůžeme tyto skutečnosti brát stoprocentně ve všech případech. Například v Plzni můžeme počítat s kontrolou od finančního úřadu jednou za 82 let a oproti tomu v Rokycanech jednou za 11 let.

Údaje za rok 2013 jsou poznamenány změnou struktury finanční správy, kdy se ze 199 finančních úřadů stalo pouze 14 krajských finančních úřadů s podřízenými územními pracovišti.

Co se týče počtu kontrol, tak obecně v roce 2013 došlo k poklesu o 20 % oproti roku předcházejícímu. Trendem je zaměřovat se více na cíl. Kontroly jsou tedy vedeny na předem vytipované subjekty. Pokud by kontroly probíhaly podobně jako v loňském roce, byl by každý poplatník v ČR kontrolován v průměru jednou za 79 let. Reálně musíme počítat také se specifickými kontrolami, které se zaměřují na společnosti s velkým obratem, specifické obory či subjekty zapojené do významných řetězců atp..  Rok od roku také roste počet firem fiktivně převáděných do místa působení v Praze či do velkých měst z důvodu nižší pravděpodobnosti kontrol. V případě takovéhoto zjištění může dojít k přesunu společnosti do jejího reálného místa působení.

Zdroj: aktualne.cz