Současná vláda představila koncept zákona, který dává jasnou zprávu o tom, že podnikatelé musí prokazovat původ svého majetku, kterým bude možné odhalovat nezdaňované peníze pocházející z legálního podnikání či z trestné činnosti. Stavebním kamenem zákona je princip odhalení majetku, jehož výše nesouhlasí s příjmy daňového poplatníka. Odhalené nezdaněné příjmy bude nutné zdanit dodatečně. Jako významná hranice byla ministerstvem financí zvolena částka deseti milionů korun. Samozřejmostí budou i značné sankce za takovéto porušení zákona.

V případě, že poplatník nebude moci prokázat původ svých příjmů a odhadovaná výše stanovené daně by byla vyšší než dva miliony korun, bude daň stanovena správcem daně dle zvláštních pomůcek – odhadne se výše příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem majetku. Také bude připsáno penále, a to až do výše 100 procent.

S první zmínkou o tomto zákonu a povinností prokazovat původ svého majetku přišly obavy podnikatelů a zástupců podnikatelských organizací. Obávají se, aby nedocházelo k retroaktivitě. Chtějí jasně stanovené podmínky a datum, od kterého výše stanovené bude platné. V neposlední řadě cítí obavy ze subjektivního prověřování a vybírání subjektů, které budou prověřovány. Ministerstvo financí přislíbilo, že na veškeré zásadní otázky odpoví po zapracování připomínek k návrhu zákona. Předpokládá se, že zákon vstoupí v platnost od 1. ledna 2016.

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/podnikatele-ceka-prokazovani-puvodu-majetku-obavaji-se-sikany-61398.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_aktuality