Nález sp. zn. Pl. ÚS 31/13 vyhlášený Ústavním soudem dne 30.7.2014 rozhodl o neústavnosti regulace slevy na dani u pracujících starobních důchodců. Ke dni vyhlášení tohoto nálezu došlo ke zrušení právní úpravy zákona o dani z příjmů, která znemožňovala, aby byla uplatněna základní sleva na dani pro pracující starobní důchodce ve výši 24.840 Kč, pokud k 1. lednu příslušného kalendářního roku tyto osoby pobírali starobní důchod.

Na základě právní analýzy výše zmíněného nálezu Ústavního soudu došla finanční správa k závěru, že za rok 2013 nebude aplikovat ustanovení zákona o dani z příjmů, které znemožňovalo, aby byla uplatněna základní sleva na dani pro pracující starobní důchodce.

Fyzické osoby, které byly dotčeny touto skutečností, mají nyní možnost zpětně uplatnit svůj nárok na základní slevu na dani na poplatníka následujícími způsoby:

  • U zaměstnavatele, který provedl roční zúčtování za rok 2013 v případě, že zaměstnanec podepsal pro tento rok Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a slevu na dani si neúspěšně uplatnil a současně nepodal daňové přiznání.

  • Podáním řádného daňového přiznání za zdaňovací období roku 2013 v případě, že jej poplatník doposud nepodal.

  • Podáním dodatečného daňového přiznání v případě, že poplatník již podal za zdaňovací období roku 2013 řádné daňové přiznání.

Lhůta, ve které může poplatník svůj nárok uplatnit, je stanovena daňovým řádem na tři roky. Podat dodatečné daňové přiznání lze do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém poplatník zjistil, že daň má být nižší než poslední známá daň.

Zdroj: http://www.financnisprava.cz