V roce 2015 budou muset podnikatelé zaplatit na povinných odvodech minimálně 3740 Kč, což je nárůst od roku 2008 minimálně o 23%. Růst záloh na sociální i zdravotní pojištění živnostníků je tedy znatelný.

Všechny osoby samostatné výdělečně činné (OSVČ), které vykonávají hlavní činnost, jsou povinné hradit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Minimální měsíční záloha je odvozena od průměrné mzdy stanovené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Od roku 2015 dojde k navýšení průměrné mzdy, a proto zaznamenáváme i růst záloh na sociální i zdravotní pojištění živnostníků. OSVČ s nízkým ziskem budou muset celkově v roce 2015 uhradit o 96 Kč měsíčně více (zdravotní pojištění – 45 Kč a sociální pojištění 51 Kč).

V roce 2015 se minimální měsíční vyměřovací základ zvyšuje na 13 305, 50 Kč, minimální měsíční záloha tedy bude činit 1 797 Kč na zdravotní pojištění. Nová výše zálohy se uplatňuje od začátku roku, je tedy nutné provést změnu bankovního příkazu! Nová měsíční záloha musí být uhrazena nejpozději do 9. února 2015. Minimální měsíční vyměřovací základ na sociální zabezpečení bude činit 6 653 Kč a minimální měsíční záloha bude navýšena na 1 943 Kč. Splatnost nové zálohy je navázána na období po podání Přehledu o příjmech a výdajích. Měsíční záloha na sociální zabezpečení se platí vždy do 20. dne následujícího měsíce. Pro pojistné na sociální zabezpečení platí maximální vyměřovací základ, který se zvyšuje na 1 277 328 Kč. OSVČ s vysokými zisky tedy za rok 2015 zaplatí na sociálním zabezpečení 372 980 Kč.  U zdravotního pojištění není maximální strop stanoven.

Placení záloh na zdravotní a sociální pojištění se netýká živnostníků, kteří svou činnost provozují jako vedlejší a jejich zisky nepřesáhnou po odečtení nákladů 62 261 Kč. Aby činnost mohla být považována za vedlejší činnost, je nutné, aby existovala i hlavní činnost, která pokrývá zdravotní a sociální pojištění poplatníka.

Zdroj: www.businessinfo.cz