Všichni podnikatelé by měli na trvalých příkazech upravit výše měsíčních záloh pro sociální a zdravotní pojištění. Změna výše plateb na pojistné se dotýká mnoha lidí.

Záloha na pojistné na zdravotní pojištění ve 1797 Kč musí být poprvé za leden 2015 uhrazena i od OSVČ, kteří zahajují svou samostatnou výdělečnou činnosti, stejně tak i ti, kteří dle Přehledu za rok 2013 platili v roce 2014 zálohy nižší než 1797 Kč. Netýká se osob, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ. Posledním dnem splatnosti byl 9. únor 2015.

U pojistného na důchodové pojištění platí OSVČ zálohy v částce stejné jako v roce 2014 a to až do měsíce, který přechází měsíci, v němž OSVČ podá Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014. Minimální výše záloh dosahuje 1894 Kč do měsíce v němž bude podán Přehled o příjmech a výdajích, od tohoto měsíce se částka mění na 1943 Kč. Termín splatnosti je 20. únor 2015. Pokud se změna výše plateb na pojistné dotýká i Vás, ohlídejte si vše včas.

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/uz-jste-si-zmenili-vyse-plateb-na-pojistne-terminy-splatnosti-se-blizi–60880.html?utm_source=portal&utm_medium=web&utm_campaign=hp_carousel