Od dnešních 8h je možné podávat žádosti o COVID nájemné ve výzvě 3. Žádat můžete do 8.4.2021. ⏳A co k žádosti potřebujete?🤔
✏️rozhodné období, na které je podpora poskytována, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Do žádosti budete tedy vkládat doklady o uhrazení nájemného za tyto měsíce
✏️dále je potřeba doložit doklady o uhrazení obvyklého nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce a to v rozmezí od 1.7.2019 do 30.9.2020
✏️po vyplnění žádosti se vygeneruje čestné prohlášení, u kterého už není potřeba podpis pronajímatele úředně ověřovat, stačí jen podpis❗️✒️

🚨Co je ovšem důležité – ke dni podání žádosti musíte mít zaplaceno alespoň 50 % rozhodného nájemného (tedy nájemného za 10-12/2020). 💸

Nově mohou také žádat podnikatelé, kteří spadají do výjimek. Ti musí prokázat, že jim u provozoven poklesly tržby alespoň o 50 %. Srovnávané období je 4. čtvrtletí 2020 a 4. čtvrtletí 2019. 🗓

Překážkou pro podání není ani spřízněnost osob, jako tomu bylo ve výzvě 1 a 2. Jediná podmínka je, že pronajímatel a nájemce nesmí být jedna a tatáž osoba. 😌

Žádosti se navíc zjednodušily. Pokud jste již žádali v 1. nebo 2. výzvě, systém Vám nabídne zkopírování dat. 👩🏻‍💻👨🏻‍💻

Hodně štěstí. 🍀