Víte,že….
….i důchodci v některých případech musí podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob – tento rok do 1.4.2020?
A které případy to jsou? :
1.Pokud důchodce pracuje zároveň pro více než jednoho zaměstnavatele – z každého zaměstnání je třeba získat potvrzení o zdanitelných příjmech. Z těchto potvrzení je pak třeba sestavit daňové přiznání.

2. Pokud je důchodce aktivní jakožto OSVČ – nutno podat daňové přiznání a nezapomenout na přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení.

3. Pokud má důchodce příjmy z pronájmu – pronájem bytu, domu či např. pozemku vede i v tomto případě k povinnosti podat daňové přiznání. U příjmů z pronájmu je výhodou, že nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Navíc si dokonce můžeme odečíst i výdaje. Při výpočtech můžeme vycházet z reálných výdajů anebo z uplatnění výdajového paušálu 30 %. 4. Pokud má důchodce příjmy z investic nebo kapitálového majetku – do daňového přiznání musíte tyto příjmy uvést vždy bez ohledu na to, jak dlouho jste investici či kapitálový majetek vlastnili. Pokud to byla doba delší než 3 roky, tedy mezi nákupem a prodejem např. akcií či cenných papírů uběhly minimálně tři roky, jsou tyto příjmy od daně z příjmu osvobozeny, což v přiznání uvedete.

5. Pokud má důchodce nadprůměrně vysoký důchod -tzn když roční úhrn důchodu přesáhne 36násobek minimální mzdy, která v roce 2019 činila 13 350 Kč. Za rok 2019 je tedy hraniční částkou 480 600 korun, resp. 40 050 korun měsíčně. Dosáhl na to někdo v našem okolí? 😊

Pokud byste potřebovali více informací, jsme tu pro vás!

Za JVL – Vlaďka