Víte, že….
naše vláda zavedla nová zdravotní a bezpečnostní opatření související s koronavirem? Pravděpodobně ano, protože i když nechcete, informace proudí všude kolem nás. Mnoho z Vás bude potřebovat tento formulář, který POZOR nezískáte od lékaře, ale od školského zařízení a musíte jej předat ke zpracování svému zaměstnavateli. Je to forma ošetřovného, proto předejte, v případě, že s dítětem zůstanete doma svému zaměstnavateli neprodleně.
Kromě výše zmíněného se přimlouváme, abychom všichni zachovali klid, chovali se zodpovědně, předcházeli případné nákaze, ale všeho s mírou! Není na místě vykoupit všechna nákupní zařízení. Bohatě postačí udržovat si osobní zónu, dbát pravidel základní hygieny, kvalitně jíst, spát, v případě, že se cítíme dobře, sportovat a hlavně nepropadat panice.
Tak pojďme společně do toho, jaro je na dohled, tak nám přece nemůže nějaký vir sebrat úsměv z tváře.
Za JVL Lucka