letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejdéle do pátku 31. 1. 2020? Přiznání musí podat zejména ti poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví nemovitost – stavbu, bytovou či nebytovou jednotku nebo vlastní pozemek.
Poplatníci, kteří nemovitou věc prodali, darovali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost finančnímu úřadu ohlásit.
V případě, že těmto poplatníkům nějaká nemovitost v majetku zbyla, musí podat dílčí daňové přiznání. Pokud poplatník všechny své nemovité věci v roce 2019 pozbyl, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.
Potřebujete vědět více nebo pomoci? Obraťte se na nás!
Za JVL Lucka H.