0d 1. ledna 2020 mají všechny členské státy EU povinnost implementovat do své národní legislativy tzv. quick fixes pravidla. Jde o jakési dočasné záplaty v systému DPH, které mají členské státy za povinnost vložit do svých předpisů s platností do doby, než bude zaveden konečný hromadný systém DPH v roce 2022. Tato opatření týkající se oblasti obchodování se zbožím v rámci EU můžeme rozdělit do 4 základních oblastí: konsignační sklady, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, řetězové obchody a prokazování přepravy zboží do jiného členského státu.
Pokud se vás některá z těchto oblastí týká, neváhejte nás kontaktovat pro bližší informace.
Za JVL – Ali